Back

Pressrealese

Den 1 juli 2021 förvärvade WMW AB samtliga aktier i Allians i Värmland AB, EFO International AB samt Industri Mekano i Grums AB. Detta är det första steget i ett nytt större företagskluster för industriservice, underhåll och industrimontage lokaliserat i Värmland.
Ägarna för WMW AB har en gedigen bakgrund från skogsindustrin inom produktion, projekt och utveckling av både produktionsprocesser och utrustning.

WMW AB kommer att vara verksam inom hela segmentet från personaluthyrning, industrimontage, industriunderhåll samt övrig industriservice, primärt riktat mot papper och massa, men även övrigt inom tung industri.

Ägarbytet kommer inte påverka den dagliga verksamheten. Samtliga förvärvade bolag har nyckelpersonerna kvar som fortsätter sitt arbete i den nya koncernen. Kunderna kommer därför att ha tillgång till samma kontakter och tjänster som tidigare.

– Jag ser stora möjligheter genom förvärvandet av bolagen och bildandet av det nya företagsklustret.
Vi har ett gott samarbete mellan bolagen och tillsammans kan vi, förutom ordinarie verksamhet, anta större och mer komplexa projekt. Vår långsiktiga målsättning är att vi skall vara förstahandsvalet för både fabriker och maskinleverantörer inom maskinunderhåll och installation av ny utrustning.
Vi avser att utveckla bolaget ännu mer, både genom att växa organisatoriskt men även via nya förvärv, säger Stefan Ragnarsson, VD för WMW AB.

Industri Mekano i Grums AB och EFO International AB´s tidigare ägare Fredrik, Mikael och Leif Emsevik vill tacka alla kunder och samarbetspartners för tiden som ägare av bolagen. Leif tar nu pension, Fredrik och Mikael ser fram emot att fortsätta sitt arbete som verksamhetschefer i Industri Mekano i Grums AB och EFO International AB.

– Vi tror starkt på det nya företagsklustret som bildats. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans i koncernen för vidare utveckling av bolagen och möta våra kunders önskemål och behov,
säger Fredrik och Mikael Emsevik.

Allians i Värmland AB´s tidigare ägare, Anders Lindström, kommer att fortsätta fokusera på tidigare nyckelkunder och bistå i utvecklingen av WMW AB.

För mer information kontakta:

Stefan Ragnarsson, VD och styrelseordförande i WMW AB: 072-581 82 66
Anders Lindström, Allians i Värmland AB: 070-333 89 40
Mikael Emsevik, verksamhetschef, EFO International AB: 070-340 95 97
Fredrik Emsevik, verksamhetschef, Industri Mekano i Grums AB: 070-584 41 88

Vi använder kakor för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Cookiepolicy